Home3

Kinderkinesitherapie is een specialisatie binnen de algemene kinesitherapie en is gericht op het (psycho)motorisch functioneren van kinderen.
Kinderen ontwikkelen op verschillende vlakken (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel, sensorimotorisch, taal, …) door te bewegen, te ontdekken en te spelen. Bij de meeste kinderen verloopt deze ontwikkeling in verschillende fases en SPONTAAN, maar bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde en verstoorde ontwikkeling. Hierdoor vertonen deze kinderen een ontwikkelingsachterstand, een vertraging of afwijking. Zo kan er een aandoening zijn van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Een tekort aan motorische ervaring kan eveneens voor een vertraagde ontwikkeling zorgen. 

Kinderen hebben net zoals volwassenen hun eigen leefwereld, hun interesses en hun noden, waardoor zij recht hebben op een aangepaste therapie waarbij maximale kansen worden geboden om hun ontwikkeling te stimuleren. Als kinderkinesitherapeut beschikt men steeds over de nodige theoretische en praktische kennis om het kind op gepaste wijze te behandelen.

We kijken er naar uit om jullie oogappeltjes de juiste stappen te leren zetten in hun ontwikkeling!


Lorena, Michiel, Jolien, Julie en Saskia