Home3

Vanaf 11 mei kunnen we de therapie van jullie zoontje/dochtertje terug opstarten. We zullen jullie graag terug verwelkomen met ons enthousiasme en motivatie, maar we moeten uiteraard een aantal richtlijnen voorop stellen.

Gelieve de tijd van de afspraak te respecteren en bij aankomst wacht je op de parking.

In de wachtzaal samen wachten is nu geen optie (voorlopig)

Wij komen
de kindjes zelf halen.

Ouders wachten liefst in de auto, maar indien nodig mag er één ouder (geen broertjes en zusjes)
mee binnen komen MET mondmasker.

 

Bij de babytjes mag uiteraard één van ouders mee
binnen in de praktijk. Een eigen speelgoedje meebrengen voor onze kleinsten is fijn.

Een mondmaskertje wordt gedragen vanaf 12 jaar, jonger mag ook. Ouders zorgen hier zelf voor.

Bij het binnenkomen zullen we de nodige handhygiëne toepassen (handjes wassen).

Als er ziekteverschijnselen zijn bij het kind of in het gezin, zouden we het fijn vinden dat u afbelt en
contact opneemt met de huisarts.

Ook wij nemen de tijd om de nodige hygiënische maatregelen te nemen.

We kijken er weer naar uit om jullie, en jullie oogappeltjes, weer te zien en ze de juiste stappen te leren zetten in hun ontwikkeling!

Frauke, Michiel, Jolien en Saskia

Kinderkinesitherapie is een specialisatie binnen de algemene kinesitherapie en is gericht op het (psycho)motorisch functioneren van kinderen.
Kinderen ontwikkelen op verschillende vlakken (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel, sensorimotorisch, taal, …) door te bewegen, te ontdekken en te spelen. Bij de meeste kinderen verloopt deze ontwikkeling in verschillende fases en SPONTAAN, maar bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde en verstoorde ontwikkeling. Hierdoor vertonen deze kinderen een ontwikkelingsachterstand, een vertraging of afwijking. Zo kan er een aandoening zijn van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Een tekort aan motorische ervaring kan eveneens voor een vertraagde ontwikkeling zorgen. 

Kinderen hebben net zoals volwassenen hun eigen leefwereld, hun interesses en hun noden, waardoor zij recht hebben op een aangepaste therapie waarbij maximale kansen worden geboden om hun ontwikkeling te stimuleren. Als kinderkinesitherapeut beschikt men steeds over de nodige theoretische en praktische kennis om het kind op gepaste wijze te behandelen.