FAQ

FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden

Om een terugbetaling te bekomen van uw ziekenfonds is een voorschrift van uw dokter vereist.

 U kan bij kikilo terecht voor zowel onderzoek als behandeling.  De behandelingen die we aanbieden zijn psychomotoriek bij kinderen, NDT-Bobath, vroegbehandeling 0-2j, kritische ontwikkelingsbegeleiding, relaxatietherapie, typ-10, algemene kinderrevalidatie, ademhalingskinesitherapie. 

 U mag ons bellen op het centrale aanmeldingsnummer 011/66.52.99

 • identiteitskaart
 • voorschrift van de dokter
 • scans of verslagen
 •  3 klevertjes ziekenfonds
 • verslagen

Graag telefonisch, 24 u op voorhand.  Zo kunnen we andere patiënten de mogelijkheid geven om uw plaats in te nemen. Bij laattijdige annulatie zal de afspraak aangerekend worden, zonder terugbetaling van het ziekenfonds.

Onderstaand kan u het honorarium vinden van de meest voorkomende prestaties. Informatie over andere verstrekkingen krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij je mutualiteit. 

 • €35 per behandeling in de praktijk voor C- Fa- Fb- en E-pathologie (behandelingsduur 20 tot 30 minuten)
 • €60 per behandeling in de praktijk voor 60 minuten (CP patiënten).
 • €70 per uur voor overleg (ouders, op school, met anderen)
 • €70 per uur voor het opmaken van kinesitherapeutisch dossier.
 • Patiënten met verhoogde tegemoetkoming (WIGW): ALTIJD het conventietarief en een verhoogde terugbetaling.
 • Huisbezoeken gebeuren enkel op speciale aanvraag. Het tarief bedraagt € 35

Terugbetaling is volgens uw statuut bij het ziekenfonds én volgens conventie of deconventie. Vraag verder uitleg aan uw kinesist of bij uw mutualiteit. Zie ook op www.rizig.fgov.be

Na een behandelreeks van 5 beurten zal er afgerekend worden. U heeft de mogelijkheid om cash of via de bankcontactapp te betalen. 

Voor elke patiënt wordt een gemiddelde behandelduur voorzien van 20-30 minuten. Indien uw kind recht heeft op een grote zitting (bij kinderen met CP), zal de gemiddelde behandelduur 45-60 minuten zijn.