Werkwijze

Voor de eerste afspraak worden 30 tot 45 minuten voorzien om kennis te maken met het kind en (eventueel) beide ouders. Hierdoor kunnen we voldoende tijd nemen om te luisteren naar de hulpvraag en een grondige anamnese te doen. Tijdens de intake wordt er ook al naar het kindje gekeken, eventueel al een korte test afgenomen, om een indruk te krijgen van zijn/haar mogelijkheden. Vervolgens overlopen we de praktische afspraken die binnen de praktijk gelden.

In de volgende afspraken zal er bij elk kind, afhankelijk van de hulpvraag, een grondig en uitgebreid onderzoek afgenomen worden. Hiervoor maken we gebruik van een ruim aanbod aan goed gestandaardiseerde en genormeerde tests. Tijdens het onderzoek gaan we het kind grondig observeren en testen om een objectief en totaal beeld van de problematiek te krijgen.

Dit gebeurt achter de schermen. We zetten alles op een rijtje en we maken een uitgebreid verslag van het kind. Hierin vindt u observaties, scores en de conclusies terug.

De resultaten van deze testen worden vervolgens samengevat in een uitgebreid verslag dat tijdens het adviesgesprek met de ouders besproken wordt. Het verslag bevat alle nodige gegevens en indien nodig kan het rechtstreeks gebruikt worden voor een behandelingsadvies bij de kinderarts en terugbetaling bij de mutualiteit. Verslagen worden, in overleg en met toestemming van de ouders, gedeeld met de andere hulpverleners. Er wordt ook, indien gewenst, tijd vrijgemaakt voor communicatie met andere betrokken partijen: artsen, scholen, CLB, andere hulpverleners,…
Daarnaast hechten we veel belang aan een transparante communicatie met alle betrokken partijen. Zo kunnen we op vraag van de ouders en de school een regelmatig overleg plannen rond de vorderingen van het kind.

De resultaten van de tests resulteren in het opstellen van een behandelplan en vanaf dan kunnen we starten met de therapie. Deze duurt 30 min of 60 min per sessie, afhankelijk van de problematiek van het kind. De frequentie die aangehouden wordt (1x, 2x of 3x per week) gebeurt in
samenspraak met de behandelende arts. Uiteraard wordt er regelmatig een herevaluatie gemaakt om zo de vorderingen objectief te kunnen meten en de therapie indien nodig te kunnen aanpassen.