Visie

We streven er naar om een kind zo ruim mogelijk te benaderen. Hierbij staat het kind centraal, in wisselwerking met zijn omgeving. De therapie gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de behandelende arts, kinderarts, kinderpsychiater. Ook overleg met andere hulpverleners/zorgverstrekkers vinden we zeer belangrijk. Binnen de kinderkinesitherapie zijn er verschillende strekkingen om kinderen te behandelen. Elke therapievorm streeft ernaar om het kind in zijn totaliteit te benaderen en zo optimaal mogelijk.